FAU-referater

Klikk på datoen for å hente opp referatet

08.09.2020

Årets FAU-forsamling konstituerer seg. Fordeling av roller og ansvar, arbeidskomiteer og aktuelle saker

• Rektors kvarter

• FAU positive til vennegrupper også i Coronatiden

23.04.2020

Evaluering av Korona-undervisningen

03.03.2020

• Elevundersøkelsen

• Foreldreundersøkelsen

• Sommerskolen

• Nettvettdagen

• Skoleovertagelse

04.02.2020

• Nye elever kommer, mottaksklassen går

• Uheldige episoder

• Marienlyst talenter

• Lukt i nybygget

• Jodtabletter som beredskap

• Varme og trygge skoler

07.01.2020
 • Diverse nytt fra rektor

 • Morgenfugler og natteravner

 • Elever fra Berg kommer til Marienlyst neste år

 • Diverse nytt fra rektor

 

03.12.2019

05.11.2019
 • Diverse nytt fra rektor

 • Musikkrom under etablering

 • Informasjon fra MAKS (Marienlyst aktivitetsskole)

 • Foreldrene på ungdomstrinnet må gå natteravn

 • Les om FAU sine arbeidsgrupper og sakene vi jobber videre med

 

08.10.2019

PRESENTASJON FRA MØTET MED MØTEPLAN FOR 2019/2020

 • Etablering av arbeidsgrupper i årets FAU.

 • Aktuelle saker å jobbe med.
 • Refleksdagen 2019
 • Natteravner og Morgenfugler - komme i gang!
 • Samarbeid med Lekern
 • Brannstasjon - gjennomslag for innspill fra FAU
 • Masse initiativ og engasjement!
10.09.2019
 • Konstituering av årets FAU

 • Rektors kvarter. Ny dagsplan på skolen. Mulighet for utvidet elevtall neste år.

 • Lansering av hjemmeside for FAU

 • Midlertidig brannstasjon på grusbanen

 • Fordeling av arbeidsoppgaver - fortsetter i neste møte

Årsrapport skoleåret 2018-2019
 • Avtroppende FAU-leder har kort oppsummert FAU sine aktiviteter.
11.06.2019
 • Ønske om nytt utvalg: Fritidsutvalg

 • Midlertidig brannstasjon på grusbanen til høsten.Ta opp det som sak i september. FAU-leder og rektor intervjuet i Aftenposten.

 • 17. Mai. Vellykket arr.Behov for å kjøpe inn flere bord, benker og stylter.

 • Søknad om økonomisk støttefor klassetur i mai.

 • Referat fra møte i Rådhuset: Min Sak.

 • Forslag om at en FAU-representant bør sitte mer enn ett år, gjerne 1 ½ år.     

07.05.2019
 • Høringsinnspill om trafikkplanen for bydel St. Hanshaugen.Sendt inn.

 • Økonomisk støtte til innkjøp av stoler og bord til 17. Mai

 • Vedtak: Fra skoleåret 2019/20 skal ansvaret for 17. Mai være 2. og 3. trinn, pga. muligheten for bedre erfaringsoverføring.

 • Bedre samarbeid mellom FAU og elevråd: Sak første møte i september

 • Makskontakt neste år: Hege Wold (2A)

 • Videre arbeid for utvikling av biblioteket: Marianne

 • FAUs veiledende råd om klasseturer vedtatt
   

02.04.2019
 • Erfaringer fra skoleovertagelsen. Vellykket. Vurdere om dette skal bli årlig tradisjon

 • Om skolen som ”miljøfyrtårn”.

 • KFU- komunalt foreldreutvalg.Møte hver måned. Forslag om at det byttes på hvem som går på møtene.

 • Vedtak om egen Hjemmeside for FAU.Jon Ørstavik/ Line Brekke har ansvaret. Presenteres i september.

 • Natteravnarbeidet.

 • Økonomisk støtte på kr. 3000 til påske-egg-aktivitet i uka før påske.

05.03.2019
 • Foreldreaksjon for bedring av trafikksikkerheten i krysset Kirkeveien/Blindernveien. Eget brev fra FAU om farene til rette instans.

 • Høringsuttalelse fra FAU om ønske om flerbrukshallpå NRK-tomta når den skal omreguleres.Etter innspill fra idrettslaget FRIG

 • Også egen høringsuttalelse om bekymringer rundt fortetting og anleggstrafikk så tett inntil skolen under fremtidig bygging.Det ønskes også at skolens behov tas vare på vedutbyggingen.Viktig at FAU tar tak iinvitasjon til høringsuttalelser tidlig.

 • Oppstart av komitearbeid 17.-maikomiteen.Dokumentene fra tidligere befinner seg på kontosiden for FAU-kontoen.

05.02.2019
 • Om organisering skoleovertagelsen. Etter innledende organisering fra FAU overføres ansvaret til kontaktlærer med direkte kommunikasjon medforeldrekontakten og kontaktlærer.

 • Representant fra Nrk orienterte om årsaker til behovet for flytting.

 • Info om gjennomføringa av nettvettuka. Vellykket

 • Om foreldremøter: Lavt oppmøte, hva kan gjøres?Etterlysing av tydeligere agenda for foreldremøtet. Skriv også på engelsk!

 • Utarbeiding av retningslinjer for klasseturer på ungdomsskoler, turer arrangert av foreldre foregår utenom skoletiden.

08.01.2019
 • Om skoleovertagelsen i mars.

 • Om nettvett, mobbing og deling av bilder. Skjerping på personvern.

 • Biblioteksgruppe

 • Erfaringsskriv om  juleballet. Overføres til neste år.

 • Alkohol og forebygging: Sosiallærer Anniken Yterhus Hveding informerte og   svarte på spørsmål.

 • Etterlysing av tidlig informasjon om saker fra skolen til foreldrene. 

 • Elevrådet jobber med sosiale aktiviteter på skolen

04.12.2018
 • Elevundersøkelsen. Det er lite mobbing på Marienlyst.

 • Nasjonale prøver. Svært gode resultater på skolen.

 • Støtte til  deltagelse på juleballet.

 • Ballkjolebyttekveld med elever fra året før som ønsker å selge sine kjoler.

06.11.2018
 • Utbygging av uteområdet

 • Strategisk plan for Marienlyst skole

 • Spørsmål om MAKS (Aks)

 • Info om SiO-bygget i Blindernveien 6

09.10.2018
 • Elevrådet har valgt å droppe Operasjon Dagsverk pga.dårlige erfaringer fra tidligere år. I år skulle elevene i stedet delta på TV-aksjonen Mindre Alene Sammen.

 • Støtte vedtatt til juleball, Halloween-fest, klassetur (dett siste var et engangstilfelle, da klasseturer skal selvfinansieres og organiseres slik at reisekostnadene dekkes av dugnadsarbeid).
   

11.09.2018
 • Konstituering av FAU