Påske/koronabrev fra FAU


Kjære alle foreldre og foresatte, takk for deres tilstedeværelse og innsats gjennom disse anderledes-ukene!

Vi understreker viktigheten av at alle følger myndighetenes råd for å begrense smitte. FAU har hatt direktekommunikasjon med skoleledelsen helt siden stengingen, og vi håper at alle nå føler at de får god støtte og hjelp fra kontaktlærer i sin klasse. Disse ukene setter virkelig viktigheten av samarbeid mellom skole og hjem på spissen!

Innboksen vår er åpen og vi svarer på spørsmål fortløpende, men oppfordrer alle til å ha tettest mulig dialog med sin kontaktlærer. Etter påskeferien vet vi mer, og vi håper å kunne gjennomføre et digitalt FAU møte i skolens regi. Mer informasjon om dette kommer etter påske.

Som et ledd i oppfølging og kartlegging av denne perioden ønsker Byrådens kontor seg innspill fra foreldre og FAU om hjemmeskole: Hva fungerer godt, og hva kan eller bør gjøres annerledes? Hva tenker dere og de andre foresatte ved deres skoler? Dette kan vi diskutere sammen i digitalt møte, men vi tar i mot tilbakemeldinger fortløpende også.

Hvis det er andre ting dere har behov for å ta opp så er vi åpne for innspill. Skolen har sendt ut melding om vårt «påskekokkelotteri» - som er ment å være et aktivitetsalternativ, dersom påskedagene uten hjemmeundervisning blir lange. Vi håper så mange som mulig vil delta.

FAU vil gjerne rette en stor takk til skoleledelsen, administrasjonen og lærerne for deres innsats for elevene gjennom disse ukene.

Avslutningsvis håper vi alle har det så godt som de kan ha det etter forholdene, tar godt vare på hverandre og får en fin, om enn noe anderledes påske! Beste hilsen Hege & Marianne