Spesialklassene

Spesialklassene som i det daglig blir kalt S-klassene består av 5 grupper som heter S1, S2, S3, S4 og S5. Dette er et byomfattende tilbud, så elevene som går der kommer fra alle kanter av Oslo. Det går 30 flotte barn fordelt på alle 10 klassetrinn.

Barna er godt dekket fra skolen med tanke på hardtarbeidende og flotte pedagoger og assistenter. Det elevene kan savne er å være en del av Oslos største skole og bli både sett og inkludert. Det er ikke umulig at våre flotte barn kan være med på aktiviteter eller arrangementer, de trenger bare litt tilrettelegging. Ta gjerne kontakt med S-klassens FAU-representant hvis dere lurer på hva som kan gjøres slik at S-klassens elever også kan være med. For at barn skal kunne forstå er det viktig at de får informasjon som er tilpasset barn. Mange av elevene i S-klassen har autisme. Her er en link til en kort youtube film som heter “Utrolige ting kan skje!” som forklarer hva autisme er. Jeg oppfordrer både foreldre og lærer å vise fram denne filmen: Noen av oss foreldre av barn i S-klassen kommer gjerne og forklarer og svarer på spørsmål hos klasser/AKS/lærere eller foreldre, hvis dette er noe som er ønskelig. Det er viktig å huske at disse barna er barn og de ønsker også å ha venner og leke med andre barn. For å få lov å gå i S klassene må eleven oppfylle visse kriterier. Skoledagen til barna i S-klassene er litt annerledes enn den ordinære skolen. Dette kan man lese mer om på hjemmesiden til Marienlyst skole: Informasjon om spesialklassene