Min Sak - en måte å løfte saker til politikerne i Oslo

Minsak er en mulighet til å tvinge politikerne til å ta stilling til en problemstilling. Minsak har blitt brukt av FAU og foreldre på Marienlyst til bland annet å få tryggere skolevei i Blindernveien og til å forbedre krysset Kirkeveien/Blindernveien. For krysset Kirkeveien/Blindernveien så ble intitiativtaker (en forelder) og FAU invitert til å legge frem saken for Oslos Samferdsels- og miljøkomite.

Minsak kan imidlertid benyttes til alle typer av saker hvor man vil få svar fra politikere.

Hvis du samler nok underskrifter (minst 300 av kommunens innbyggere) og det er noe som kommunen kan påvirke, så må kommunen vurdere saken din (gitt at den ikke er behandlet fra før). Man er ikke garantert at politikerne gjennomfører de tiltakene man foreslår, men man blir ihvertfall hørt, og saken blir journalført.

https://minsak.no/

Fremhevede saker
Søk på emneområder