FAU erfaringsnotat 2018-2019

Oppdatert: 25. jan.

Avtroppende FAU-leder Erling Haakstad har skrevet en oppsummering av aktivitetene i skoleåret 2018-2019. Notatet kan være nyttig lesning for den som ønsker å se hva som har foregått.

Årsrapport for 2018.19
.docx
Download DOCX • 22KB