FAU erfaringsnotat 2018-2019

Avtroppende FAU-leder Erling Haakstad har skrevet en kort oppsummering av aktivitetene i skoleåret 2018-2019. Kan være nyttig lesning for den som ønsker å se hva som har foregått.

Fremhevede saker
Søk på emneområder