Natteravnene på Marienlyst


Natteravning er et tiltak for å hindre rusmiddelbruk blant ungdomsskoleelever og forhindre hærverk, mobbing og vold.

Foreldre fra Ungdomstrinnet på Marienlyst går Natteravn hver fredag fra 20:00-24:00, i mai og juni går vi også en del lørdager.

Dette har lenge vært et av FAU’s satsningsområder og vi ser på denne oppgaven som meget viktig å følge opp. Sammen med andre skoler i vårt nærområde har vi forpliktet oss til å delta i natteravnordningen i vår bydel, og det er viktig at vi tar vår del av ansvaret.

Om Natteravnene Natteravnene er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle. Natteravnene har vært aktive siden 1990.

Det finnes natteravngrupper i nesten alle bydeler. De er organisert av ildsjeler, foreldrearbeidsutvalg, frivilligsentraler eller andre frivillige organisasjoner.Tidlig på 90-tallet tok forebyggende avdeling ved Majorstuen politistasjon initiativet til å innføre ordningen i vår bydel.

Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus, vold og skadeverk. Vi jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring. Vi skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet. Natteravnene ønsker å bevisstgjøre innbyggere at det er naturlig å melde fra om straffbare eller utrygge forhold i nærmiljøet.

En typisk natteravn

  • Du er mellom 18 og 80 år

  • Du har et positivt menneskesyn

  • Du er løsningsorientert og har evnen til å tenke klart når andres tanker har låst seg

  • Du liker å være ute i all slags vær

Natteravn i et fugleperspektiv

  • Det er vanlig med tre til fem deltagere i en natteravnsgruppe.

  • Natteravnene består i et mangfold av foreldre, besteforeldre, unge, gamle, all slags mennesker.

  • Alle vandrerne har på seg lett gjenkjennelige gule refleksvester eller jakker med natteravnlogo.

  • Det er 104 fredags- og lørdagskvelder i året, kan du bruke en av dem på natteravning er det supert.

  • Natteravner griper aldri inn i voldssituasjoner men kontakter politiet ved behov.

  • Du får ikke en krone i lønn, men innblikk i hva barn og unge gjør i helgene, god mosjon, frisk luft og god sosial samvittighet.

Les mer om Natteravnene på deres hjemmesider