SiO bygger studentboliger i Blindernveien 6


Studentskipnaden bygger studentboliger på nabotomten til det nye ungdomsskolebygget.

Mer informasjon om byggeprosessen, inkludert muligheten til å abonnere fortløpende på oppdateringer, finner du på Studentsamskipnadens hjemmesider.