Midlertidig brannstasjon på grusbanen 2019-21


Brannstasjonen på Briskeby pusses opp, og det er søkt om å etablere en midlertidig stasjon på grusbanen ut mot Suhms gate i inntil 2 år.

Dette er skoleveien til mange barn på skolen. FAU ønsker å unngå uheldige virkninger for nærmiljøet. Hvis du kan tenke deg å engasjere deg i dette, send gjerne en epost til FAU v/Jon Ørstavik.

Mer informasjon om saken finner du her:

FAU sine innspill i saken - kort oppsummert

Suhms gate 19 - Oppføring av midlertidig brannstasjon

Forhåndskonferanse

Artikkel i Aftenposten