Søke om støtte fra FAU


FAU kan yte økonomisk tilskudd til aktiviteter (arrangementer, turer, utstyr, materiell m.m.) som bidrar til å fremme elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling, med utgangspunkt i de oppgaversom er tillagt FAU:

- Jobbe for et godt skolemiljø

- Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene

- Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker

- Arrangere samlinger for foreldre og lærere

- Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Retningslinjer for søknad om støtte finner du her.