FAUs råd for foreldreorganiserte klasseturer


Marienlyst skole har fra 2019 ikke lenger noen rolle i forbindelse med organiseringen av klassetur for elever i 9 eller 10 trinn. Hvis foreldre ønsker å arrangere en slik tur må de og elevene i hvert klasse organisereturen i sin helhet. Det vil ikke kunne gis fri i forbindelse med klasseturer, og turene må legges til dager med skolefri.

Marienlyst Skole er positive til at foresatte og elever arrangerer turer, men uten ansvar ønsker ikke rektor lenger å gi retningslinjer for organisering av klassevise turer.

I fravær av retningslinjer fra skolen har derfor FAU besluttet å gi et sett veiledende råd til klassene som organiserer turer. Dette for å bidra til en helhetlig og inkluderende praksis på tvers av klasser som organiserer turer ved skolen. Høye ambisjoner og kostnader har tidligere resultert i at elever har blitt ekskludert. FAU ber derfor alle foresatte om å legge opp til et ambisjons- og kostnadsnivå som sikrer at alle elever har mulighet til å delta.

Her finner du retningslinjene