Klassetur 10. trinn

På skolen vår har det vært vanlig at foreldre arrangerer klassetur på 10.trinn. Dette er ikke obligatorisk. Opplegget har variert fra hyttetur i marka til utenlandsreiser.

Skolen kan ikke ta del i arrangementet, foreldrene i klassen må ta ansvar for det hele. . Klasseturer foregår utenom skoletiden. For FAU og skolen er det viktig at hele klassen kan delta. Det vil si at alle er invitert, og at turen er finansiert slik at alle har råd til å bli med.

FAU har vedtatt et notat om hvordan klasseturer bør arrangeres på skolen vår. Notatet finner du her