Morgenfuglene på Marienlyst

Oppdatert: 13. okt. 2020

FAU har startet Morgenfuglene for å sikre skoleveien for barna våre. Vi bor i et område med mye trafikk, og har ingen barn å miste. Derfor stiller noen foresatte opp hver morgen som morgenfugl. Ordningen kommer i tillegg til elevenes egen skolepatrulje, som også står vakt ved enkelte kryss.

Morgenfuglene står synlig med refleksvest ved farlige kryss på skoleveien og hjelper elevene over. Målet er at dette gjør trafikantene mer oppmerksomme, slik at ulykker unngås.

FAU fordeler skoleåret mellom klassene på barneskolen. Hver klasse har ansvar for to uker hvert år. FAU-representanten setter opp en vaktliste for sin klasse, der alle foreldre tildeles en vakt.

Vi minner samtidig alle foresatte om at det ikke er tillatt å kjøre bil i Wilhelm Færdens vei. Vi oppfordrer til å unngå å bruke bil til skolen - farlige situasjoner oppstår. De som likevel må kjøre kan slippe av barna på nordsiden av skolen (mot Blindernveien), men dette er vanskelig nå som det pågår arbeider i Blindernveien 6.

Filer til nedlasting for FAU-representantene ligger her. Laste ned, fyll ut med elevenes navn og distribuer til alle foreldrene. tips: Finn ut hvilke foreldre som kan være vakt på torsdager, da skolen starter senere.

UKESOVERSIKT MORGENFUGLENE 2020-20
.
Download • 104KB