Foreldredrevet 17. mai-tradisjon

FAU arrangerer 17.mai-fest i skolegården om ettermiddagen hver 17.mai. Det pleier å starte med et lokalt barnetog sammen med kopset, før vi samles til leker og cafe i skolegården.

Fra og med 2019 er det FAU-representantene i 2. og 3.klasse som har ansvar for arrangementet, og alle foreldrene på de trinnene deltar. Det finnes erfaringsnotater fra tidligere år som man kan støtte seg til.

Inntektene fra 17.mai-salget går til FAU, som disponerer pengene til forskjellige gode formål til elevenes beste.