FAU

FAU har laget denne hjemmesiden for å styrke foreldresamarbeidet og forenkle FAU sin oppstart hvert skoleår. Vi vet at det har stor effekt på barnas sosiale miljø og læringsresultater når foreldre engasjerer seg.

Her samles nyttig informasjon og erfaringer som kan gjøre det lettere for foreldre å orientere seg og engasjere seg. Her kan du enkelt komme i kontakt med og gi innspill til FAU.

Nettsiden er drevet av FAU med FAU-lederen som ansvarlig redaktør.

Leder for Marienlyst FAU nås på epost.

Hva er Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)?

Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til samarbeid mellom hjem og skole.

 

FAU skal jobbe for et godt oppvekst-og læringsmiljø for alle elever.

Viktige oppgaver for FAU er:

  • Jobbe for et godt skolemiljø

  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker

  • Samarbeide med elevråd, skolemiljøutvalg, rektor og lærere

  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

(www.fug.no)
 

FAU har informasjonsplikt overfor alle medlemmer av Foreldrerådet.

På Marienlyst skole informerer FAU foreldrene på følgende måter:

via e-post, sms, via skolens hjemmeside eller ved ranselpost.

(FAU vedtekter §1)

FAU har møte ca 10 ganger i året. Rektor inviteres til FAU-møtene for å orientere og ha dialog med de foresatte. Alle foresatte kan delta på møtene og fremme saker, kun FAU-representanter har stemmerett. 

FAU er representert i skolens driftsstyre og skolemiljøutvalg. FAU har tilgang til byomfattende og landsomfattende foresatte-organisasjoner. Se også eget innlegg om FAU sine samarbeidspartnere.


 

For å få dette til organiserer FAU seg ​​i arbeidsgrupper og samarbeider med skolen på forskjellige måter.

Les videre i artikkelen om FAU-representantens rolle.