Våre samarbeidspartnere

På skolen

 • Skolens ledelse
  Rektor inviteres til dialog om aktuelle saker i FAU-møtene.
   

 • Driftsstyret
  FAU er representert i styret, som er skolens høyeste partssammensatte organ.
   

 • Skolemiljøutvalget
  Utvalget består av representanter for skolen, foreldre og elever og følger opp fysisk og psykososialt miljø på skolen. FAU velger foreldrerepresentantene.
   

 • Elevrådet
  Det er ikke noen formell kopling mellom elevrådet og FAU, men vi samarbeider når det er naturlig.
   

 • MAKS
  FAU pleier å ha en egen MAKS-representant som kan følge opp samarbeidet mellom foresatte og aktivitetsskolen.

Overordnede foreldrenettverk

 • Oslo KFU
  I det kommunale foreldreutvalget møtes FAU-representanter fra alle skolene i Oslo. Skolene er inndelt i grupper (Marienlyst er i gruppe E).
   

 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
  FUG er et nasjonalt og uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole.

I nærmiljøet