FAU-representantens rolle

Conference

På det første foreldremøtet etter skolens sommerferie, velger foreldre/foresatte tilhørende den enkelte klasse en FAU-representant og et varamedlem til arbeidsutvalget. Foreldrerepresentantene skal bidra aktivt til FAU sitt virke.

 

Ved skoleårets første FAU-møte stiller begge de valgte foreldrerepresentantene fra hver enkelt klasse. Foreldrerepresentanter fra samme klasse

  • blir medlem av den samme arbeidsgruppen i FAU

  • videresender informasjon til sin respektive klasse

  • har ansvar for å ta opp aktuelle saker i FAU

(FAU vedtekter § 2-3)


FAU-representanten skal altså være mellomledd mellom klassens foresatte, FAU og skolen. Det er gode muligheter for å ta opp og påvirke saker man er engasjert i, samtidig som man kan styre selv hvor mye tid man vil bruke i arbeidet.


Les mer om FAU-representanten i denne brosjyren fra FUG.

Organisering av arbeidet i FAU Marienlyst

FAU organiserer seg med arbeidsgrupper som kan variere ut fra hva som er aktuelt. Vanlige arbeidsgrupper er

  • Trafikk og sikkerhet

  • IKT/Kommunikasjon

  • Oppvekst- og læringsmiljø

  • Pedagogikk og strategi

  • 17. mai komité (FAU-representanter fra 2. og 3. klasse)

  • Juleballkomité (FAU-representanter fra 9. og 10. trinn)

  • Byggesaker